Frosch is en blijft de pionier op het vlak van ecologisch verantwoorde vernieuwingen. De ecologische kwaliteiten en de doeltreffendheid van de milieuvriendelijke producten van Frosch, maar ook de duurzame bedrijfswerking, worden door onafhankelijke organisaties gecontroleerd en gecertificeerd.

EMAS

EMAS

Het EMAS certificaat is een ecomanagement systeem dat de implementatie van milieubescherming bij bedrijven evalueert, verbetert en stuurt.
Werner & Mertz bewijst al vele jaren dat het in zijn twee productie-eenheden over de volledige supply chain een voorbeeldige ecologische weg bewandelt.

De onderneming verplicht zich om:

  • De milieuwetgeving volledig te respecteren
  • De betrokkenheid van haar medewerkers te stimuleren in het tot stand brengen van een volwaardig ecomanagement
  • Informatie over het milieu vrij te geven en jaarlijks een milieuverklaring te publiceren
  • Haar prestaties aangaande milieubescherming constant verbeteren

ISO 9001

ISO 9001*

De ISO 9001 norm certificeert het goede beheer van de kwaliteit van de productontwikkeling door de onderneming. Deze internationale norm bepaalt en certificeert het kwaliteitsmanagementsysteem in de verschillende interne processen, maar garandeert ook een constante en duidelijk omschreven productkwaliteit.

*ISO: International Standard Organisation


cradle to cradle

Cradle to cradle

Het principe van Cradle to Cradle® vereist dat de gebruikte materialen op een gezonde en veilige wijze opnieuw in de biosfeer worden geïntegreerd, of dat ze op een kwaliteitsvolle manier worden opgewaardeerd.

Om het gouden certificaat te kunnen krijgen, onderging Frosch een grondige analyse :

  • van de geselecteerde materialen
  • van de graad van recyclebaarheid
  • van het energie- en waterverbruik
  • van de impact op het milieu van de gehele cyclus van het product
  • van de sociale impact van de productiemethodes.

Werner & Mertz heeft deze ambitieuze controleprocedure met succes doorstaan. Eind 2013 zorgde Tana-Chemie GmbH, een 100 % dochteronderneming van de groep Werner & Mertz, voor een wereldprimeur : voor de allereerste keer – sinds het ontstaan van het « Cradle to Cradle® » certificaat–, kreeg een volledige reeks aan reinigings- en onderhoudsproducten voor professioneel gebruik de hoge onderscheiding Cradle to Cradle CertifiedCM Gold. Deze werd toegekend aan de reeks green care PROFESSIONAL, dat acht eco-efficiënte reinigings- en onderhoudsproducten telt.


iso14001

ISO 14 001*

Sinds 2001 zijn de productie-eenheden van het bedrijf ISO 14 001 gecertificeerd. Het gaat hier om de meest gebruikte norm voor milieumanagementsystemen, die steunt op het principe van de continue verbetering van de milieuprestaties dankzij de beheersing van de gevolgen die de activiteiten kunnen inhouden.

*ISO : International Standard Organisation


sustainable cleaning

Charter for Sustainable Cleaning

Werner & Mertz is het eerste mkb-bedrijf dat het Charter for Sustainable Cleaning van AISE in 2005 ondertekende. Dit label garandeert de veiligheid van de consument en van de werknemers, zowel tijdens het gebruik als tijdens de fabricatie van het product.
*AISE : Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien. Engelse benaming: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products


ecolabel

ECOLABEL

Het Ecolabel op de Frosch producten waarborgt hun milieuvriendelijkheid en hun efficiëntie. De normen die Ecolabel oplegt, zijn voor Frosch een minimumvereiste, veel producten beantwoorden aan strengere ecologische normen.
Ecolabel is het enige officiële ecologische label in Europa dat van toepassing is in alle landen van de Europese Unie. De globale aanpak heeft betrekking op de volledige levenscyclus van het product: extractie van de grondstoffen, productie, distributie, gebruik en tenslotte ook recycling en afbreekbaarheid na gebruik.
Ecolabel controleert ook de efficiëntie en de dosering van de producten en vergelijkt ze met die van niet-ecologische producten. Zo heeft de consument altijd de zekerheid dat het ecologische, efficiënte en economische producten zijn.


Verpakkingen uit minimaal 80% gerecycled materiaal

Frosch recupereert reeds gebruikte materialen voor het fabriceren van nieuwe flessen. Zo bevatten de PET flessen niet minder dan 80% gerecycled materiaal. Zo geven we een tweede leven aan oude verpakkingen.


Integrally sustainable

Froch integrally sustainable

Meer weten over onze duurzame ontwikkelingen kijk op: http://integrally-sustainable.com